PG Homeopath (Ομοιοπαθητικός)
Usui Reiki Master

Breathwork Practitioner
Bach Remedies Cert. Practitioner

ADHD Certified
Neck & Spine injuries Certified

About


About
Σχολή Ομοιοπαθητικής Δίπλωμα, Αθήνα.
Μεταπτυχιακές σπουδές Ομοιοπαθητικής (Hahnemann College of Homeopathy) London UK.
Πιστοποίηση Usui Reiki Master.
Πιστοποίηση Breathwork (Integral Body Institute)
Πιστοποίηση Merkabah Διαλογισμός ( MIchail Anurag Fan)
Πιστοποίηση (Bach remedies Practitioner) Ανθοθεραπείας από το Bach Center, Αγγλία.
Πιστοποίηση από το King's College, London, για άτομα με ADHD (ΔΕΠΥ).
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τραυματολογία). Κακώσεις αυχένα, Σπονδυλικής στήλης, νωτιαίου μυελού.
Μαθήματα Life Coaching '' Life Coach Training Institute '', California (online).
Σεμινάρια Ομοιοπαθητικής από ξένους και Έλληνες επαγγελματίες (Dr Sharma, Mani Norland, κλπ) για οξείες και χρόνιες ασθένειες - διαταραχές.
Συγγραφέας μυθιστορήματος «Η ζωή είναι παιγνίδι» εκδόσεις Ιωλκός, 2004.
Σεμινάρια Δημοσίων Σχέσεις, Κολλέγιο Αθηνών.
Νοσηλευτική Σχολή, Δίπλωμα.
About me..
Τα τελευταία χρόνια, εργάζομαι ως Ομοιοπαθητικός στην Αθήνα, την Ελλάδα και το εξωτερικό για τους συν-ανθρώπους μου που ζητούν θεραπεία, σεβόμενη τους νόμους και κανόνες της Ομοιοπαθητικής.
Η θεραπεία για μένα ήταν από την παιδική μου ηλικία τρόπος μετουσίωσης και αλχημείας, σεβασμού και ισορροπίας, η οποία εκδηλώθηκε φυσικά, αφού η ζωή κυριολεκτικά με έβγαλε στο δρόμο της Ομοιοπαθητικής μέσω του πρώτου μου γυιού.
 • Η Ομοιοπαθητική θεραπεύει κατόπιν Νόμων, κανόνων και γνώσεων και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και εύνοια που συναντηθήκαμε. Είναι μια ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ θεραπευτική μέθοδος, η οποία θεραπεύει σε όλα τα επίπεδα αρμονικά και ΑΜΕΣΑ(σώμα, ψυχή, νού) και σύμφωνα με τον Jawahar Shah (αναγνωρισμένος Ομοιοπαθητικός), φτάνει έως το DNA.
    
 • Με το Ρέικι, ξεκίνησα πριν το 2000 παίρνοντας τον 1ο βαθμό. Μετά από αρκετά χρόνια ολοκλήρωσα τον 2ο και 3ο βαθμό, φτάνοντας στο Master. Η σχέση μας είναι σχέση αγάπης, σεβασμού και βαθιάς θεραπείας, κατανόησης Συμπαντικών ενεργειών και της Ροής του Γίγνεσθαι. Το Ρέικι βοηθά στη θεραπεία του ατόμου εύκολα και του δείχνει το εσωτερικό μονοπάτι για εξέλιξη.

 • Πρίν αρκετά χρόνια ξεκίνησα να διδάσκομαι Kriya yoga μέσω του Self – Realization Fellowship (California), του Άσραμ που δημιούργησε ο P. Yogananda. Για 20 χρόνια και περισσότερο ασχολούμαι με Διαλογισμό, οραματισμούς και με ένα ιδιαίτερο Διαλογισμό Merkabah (Λουλούδι της ζωής), αναζητώντας την Αλήθεια. Μέσα από το προσωπικό πνευματικό μονοπάτι εδώ και αρκετά χρόνια, έμαθα να ξεπερνώ,  να αφουγκράζομαι και να προχωρώ με πνευματικά ‘όπλα’, αισιοδοξία και κατανόηση ότι όλα είναι μαθήματα και μετακινούμαστε μόνο όταν πραγματικά εσωτερικά έχουμε εργαστεί με τον εαυτό μας.
 • To Breathwork - Trauma Release σχετίζεται με την Kriya yoga και είναι η σωστή, βαθιά, θεραπευτική αναπνοή που εξισορροπεί, ξεμπλοκάρει και θεραπεύει τα chakra (ενεργειακά κέντρα στο σώμα). Στηρίζεται στην τεχνική της Κυκλικής Αναπνοής, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση στις υποσυνείδητες αρνητικές σκέψεις που έχουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο, σκέψεις που συχνά συνδέονται με κάποιο τραύμα. Μέσω αυτών των αναπνοών φτάνουμε στην κατάσταση της χαλάρωσης και εσωτερικής ειρήνης. Βοηθάει είτε σε σωματικά, είτε σε ψυχικά ή συναισθηματικά προβλήματα – ανισορροπίες (πόνος, στρες, θλίψη, χωρισμός, κρίση πανικού, φόβοι – φοβίες, ανασφάλειες για προσωπικά ή επαγγελματικά θέματα).

 • Με την Ανθοθεραπεία (Bach Flowers Remedies), έχω επίσης 'κοντινές' σχέσεις από το 2004, αφού συνέβη να συμβεί να τα γνωρίσω σε προσωπικό επίπεδο, έτσι, τα σέβομαι, τα αγαπώ και παράλληλα τα ακολουθώ, μαζί με την Ομοιοπαθητική, όπου συνεργάζονται άριστα.

 • Στο King’s College (London), τέλειωσα μια εξιδίκευση για άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD), καταλαβαίνοντας περισσότερο αυτά τα ιδιαίτερα και χαρισματικά άτομα. Έχοντας ήδη προσωπική εμπειρία από το μεγάλο μου γυιό και αργότερα από άτομα που παρακολουθώ με Ομοιοπαθητική, κατανόησα σε βάθος και σε όλα τα επίπεδα αυτή την ιδιαιτερότητα. Αισθάνομαι τυχερή και ευγνώμων και για αυτό!

 • Στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκλήρωσα και πιστοποίησα μια εξιδικευμένη γνώση’ για τις κακώσεις αυχένα, σπονδηλικής στήλης και νωτιαίου μυελού.
«Όσο κατανοούμε το σώμα, τόσο σεβόμαστε και αποδεχόμαστε πως ο οργανισμός δρα ολιστικά και όλα τα συστήματα συνεργάζονται για την άρτια και ομαλή λειτουργία του».
Ακολουθώντας τη ροή, πάντα προκύπτει αλήθεια, χαρά και έμπνευση.
Προχωρώ λοιπόν με εμπιστοσύνη, ξέροντας πως Όλα είναι ΕΝΑ, όλα είναι ΤΕΛΕΙΑ και όλα είναι ΔΙΚΑΙΑ, κι αυτό διέπει τη ζωή, τη σκέψη και τα συναισθήματά μου. Είμαι βαθειά ευγνώμων για τα πάντα, αναγνωρίζοντας πως όλα είναι μαθήματα και καθαρή θεία φύση και έτσι τα δέχομαι, απλά, γιατί στην απλότητα κρύβεται η αλήθεια πάντοτε.
Και το ταξίδι συνεχίζεται ευτυχώς και ευτυχές ό,τι, όπως κι αν συμβαίνει...
www.vakali-homeopathy.com
vagiavakali@gmail.com
reikihealing1@yahoo.com
mob: +306944743818
f/b: Daphne Vagia Vakali homeopathy
f/b: All about homeopathy
f/b: Δια-λογίζομαι – Meditation – Reiki - Breath
You tube: Vakali homeopathy

DAPHNE VAGIA VAKALI
School of Homeopathy Diploma, Athens.
Postgraduate studies in Homeopathy (Hahnemann College of Homeopathy) London UK.
Certification Merkabah Meditation (Michail Anug Fan)
Certificate Usui Reiki Master
Certificate Breathwork (Integral Body Institute)
Kapodistrian University of Athens (Traumatology). Neck injuries, Spine, Spinal Cord.
Certificate Bach Remedies, (Bach Center, England).
Certificate for ADHD (King's College, London).Life Coaching Lessons (Life Coach Training Institute, California.
Homeopathy Seminars (Dr Sharma, Mani Norland, etc.) for Acute and Chronic diseases.
Author of the novel "Life is just the game" published by Iolkos.
Public Relations Seminars, Athens College.
School of Nursing, Diploma.

About me..
Over the years, I have been working as a Homeopath in Athens, throughout Greece and abroad with people who needed treatment. Homeopathy became a part of my life due to my oldest son. In the beginning, I dedicated myself to it, gained respect for it and embraced it with great enthusiasm, but later on with its due respect and love.
 • A homeopath treats patients by following the Laws of homeopathy and its Principles and by acquiring an in depth understanding of its philosophy. I feel really grateful that it has crossed my path. It is a holistic therapeutic method that treats all levels of the body (body, soul, mind). According to internationally acclaimed homeopaths like Jawahar Shah, reaches our DNA.

 • Many years ago, I started offering Reiki healing treatments. Lately (2020), I felt the need to continue and I am now a certified Reiki Master of the original Mikao Usui Reiki method.
Reiki is a simple Japanese, natural and safe method of spiritual healing and self-improvement that everyone can use. It has been effective in helping virtually every known illness and malady and always creates a beneficial effect. It is the Universe energy that flows inside us by balancing and healing every blocked chakra in our body.

Many years ago, I started Kriya yoga lessons of Self - Realization Fellowship (California - P. Yogananda Asram). More than 20 years, till now I have been engaged in Meditation and specific Merkabah (Flower of Life) search for the Truth. Trough my personal spiritual path, for many years,  I have learned to overcome, to listen and to move forward with spirituality, optimism and understanding that everything is lessons and we only move when we have really worked internally with ourselves.
Breathwork has Kriyas yoga breaths and it is the right, deep, therapeutic breath that balances, unblocks and heals the chakras (energy centers in the body). It is based on the Circle Breathing technique, which allows participants to access the subconscious negative thoughts they have about themselves and the world, thoughts that are often associated with a trauma. Through these breaths we reach the state of relaxation and inner peace. Helps with either physical, mental or emotional problems - imbalances. Helps with physical, mental or emotional problems – imbalances and awaken your full life potential and bring more joy, trust, happy and health into your life. Awaken your breath, Awaken to life!
 • I am also very fond of Bach Flowers Remedies and have been using them since 2004. After experimenting with them on a personal level, I found that they are very beneficial and they can be perfectly combined with homeopathy so as to provide the desirable results.

 • During my online ADHD disorder course at King’s College, I felt grateful once more that my son had been treated exclusively with homeopathic remedies for 8 years. It had immediate results and he felt really well continuously. I learned about children and parents who are struggling with conventional medication like Ritalin or Strattera, when the truth is so simple and easy.
 • During my studies at the University of Athens, I specialized and trained in neck, spine and spinal cord injury and I came across the wonders of the holistic approach to the human body once more. The more we study the human body, the more we respect and accept the fact that it functions as a whole.

Understanding that all things are bind in perfection has always led me to peace, serenity, acceptance and freedom. Going with the flow, always brings out truth, joy and trust. I am thankful for everything, recognizing that everything that happens to me is a lesson in life, it is pure divine nature, therefore, I accept it simply because, the truth always lies in simplicity.
The journey goes on no matter what…

Services


Articles


RETREATS


 


ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 ΚΡΗΤΗ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Δάφνη Βάγια Βακάλη
vagiavakali@gmail.com
www.vakali-homeopathy.com
6944743818

24 & 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΜΕΡΚΑΜΠΑ: Ένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ταξίδι στην Πρωταρχική ουσία του Σύμπαντος και της Ιερής Γεωμετρίας. Εσωτερικό ταξίδι Συνειδητότητας και ΥΨΗΛΗΣ δόνησης, αλλά και προσωπικής εξέλιξης.
ΜΕΡΚΑΜΠΑ – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ για την Υλοποίηση της Ζωής και Συνείδησης που η ψυχή μας επιλέγει.
Στη διάρκεια αυτής της ΜΥΗΣΗΣ θα έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με το Γεννεολογικό μας Δέντρο, θα έχουμε την ευκαιρία να εισχωρήσουμε, να κατανοήσουμε και να διορθώσουμε κληρονομικά αποτυπώματα που φέρουμε από ενσάρκωση σε ενσάρκωση.
Θα γνωρίσουμε το φωτεινό μας σώμα ΜΕΡΚΑΜΠΑ, θα μεταφέρουμε τη δόνηση μας σε υψηλότερα επίπεδα, θα εισχωρήσουμε σε «μυστικά» Συμπαντικά και θα αφεθούμε στην Αρχαία γνώση, αυτή που πάντοτε είναι Αρχαία και Νέα μαζί!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΗΣΗΣ ΜΕΡΚΑΜΠΑ Κόστος: Επικοινωνήστε προσωπικά
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
1η Ημέρα
5:00 – 19:30 Σεμινάριο Μέρκαμπα
20:00 – 21:30 Σεμινάριο – Διαλογισμός – ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
2η Ημέρα
10:00 – 12:30 Σεμινάριο Μέρκαμπα
12:30 – 13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΑ – Μεσημεριανό
13:00 – 14:00 Διαλογισμός – ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ


26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ BREATHWORK (1,30 ώρα)
ΘΕΜΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ & ΤΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. ΖΩ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΤΩΡΑ!
To Breathwork είναι η σωστή, βαθιά, θεραπευτική αναπνοή που εξισορροπεί, ξεμπλοκάρει και θεραπεύει τα chakras (ενεργειακά κέντρα στο σώμα). Μέσα από τα τσάκρας εισέρχεται Συμπαντική ζωτική ενέργεια η οποία ισορροπεί όλο μας το αυρικό πεδίο και το φυσικό μας σώμα. Η κατάσταση στο κάθε τσάκρας επηρεάζει την υγεία μας στο σωματικό και το ψυχικό επίπεδο.
 • Μέσω μιας θεραπείας Breathwork συνειδητοποιούμε τα αρνητικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα που έχουμε για τη ζωή μας, την εργασία μας, τις σχέσεις μας, τον εαυτό μας. Αποκτούμε πρόσβαση στις υποσυνείδητες αυτές αρνητικές σκέψεις που συχνά συνδέονται με κάποιο τραύμα.
 
Συνδέεται με την Kriya yoga και βελτιώνει την υγεία μας είτε στο σωματικό επίπεδο, (ρύθμιση αρτ. πίεσης, πόνος στο σώμα κλπ), είτε στο ψυχικό ή συναισθηματικό επίπεδο. Mας βοηθά να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας, να κατανοήσουμε, να αγαπήσουμε και να θεραπεύσουμε τραύματα, λύπη, ανασφάλεια.
 • Με τη σωστή αναπνοή ενεργοποιούμε ολόκληρο τον οργανισμό μας, μειώνουμε το στρες, το άγχος, ανακαλύπτουμε την αληθινή μας ταυτότητα και την Αλήθεια.
 

Team


Daphne Vagia Vakali

Homeopath, Breathwork Practitioner, Reiki Master, Meditation

Read More