Breathwork

To Breathwork είναι η σωστή, βαθιά, θεραπευτική αναπνοή που εξισορροπεί, ξεμπλοκάρει και θεραπεύει τα chakras (ενεργειακά κέντρα στο σώμα), συνδέεται με την Kriya yoga και είναι μια μορφή διεύρυνσης και εμβάθυνσης της συνειδητότητας του ατόμου. Είναι μια εσωτερική δράση με στόχο τη συνεχή σύνδεση με την ζωή, το βίωμα, το εδώ και τώρα.

Η πρακτική αυτή οδηγεί στο βίωμα της πλήρους ελευθερίας και στην άρση όλων των περιοριστικών εμποδίων της ανάπτυξής μας, προσφέρει χαρά, συνειδητότητα, αρμονία και θεραπεία. Είναι μια βαθιά μορφή προσωπικής ανάπτυξης.

Στηρίζεται στην τεχνική της Κυκλικής Αναπνοής, η οποία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσβαση στις υποσυνείδητες αρνητικές σκέψεις που έχουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο, σκέψεις που συχνά συνδέονται με κάποιο τραύμα. Μέσω αυτών των αναπνοών φτάνουμε στην κατάσταση της χαλάρωσης και εσωτερικής ειρήνης. Βοηθάει είτε σε σωματικά, είτε σε ψυχικά ή συναισθηματικά προβλήματα - ανισορροπίες.

Ενεργοποιούμε την αναπνοή μας, Ενεργοποιούμε τη ζωή! 

Μειώνει το στρες και το άγχος, βελτιώνει την υγεία, τη δυναμική και την ισορροπία του νου αλλά και της ψυχής.

Μέσω της διαδικασίας στη διάρκεια μιας συνάντησης Breathwork κατανοούμε, θυμόμαστε, αποδεχόμαστε, βλέπουμε αυτά που αποσπάσαμε από τη μνήμη μας, τα κρύψαμε, τα αποφύγαμε συνειδητά ή ασυνείδητα. Πόσες άσχημες, μη ωφέλιμες σκέψεις κάνουμε αυτόματα σε διάρκεια μόλις λίγων ωρών;; Σκέψεις ανασφάλειας, φόβου, σκέψεις για μας, για τον κόσμο που ζούμε, για το περιβάλλον μας, για τα άτομα που είναι κοντά μας, για την εργασία μας, για το σήμερα, το αύριο κλπ

Είμαι όμορφη, αποδεκτή, έξυπνη, αγαπητή, τα καταφέρνω καλά, μπορώ, δεν μπορώ;; Και πόσα τραύματα, σκέψεις, γεγονότα που μας πόνεσαν, με τον ωραιότερο τρόπο κρύψαμε και αποφύγαμε να τα αντιμετωπίσουμε;; Να τα κατανοήσουμε, να τα αφουγκραστούμε, να τα αγαπήσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω;;

Αφουγκράζομαι, κατανοώ, αγαπώ, συγχωρώ!

Ενεργοποιώ την αναπνοή μου και ΖΩ!

Μαζί με το session, κάνουμε διάφορους οραματισμούς - διαλογισμούς όπως: Συγχώρεση και αγάπη εαυτού, Τραύμα και θεραπεία, Αφθονία σε όλα τα επίπεδα και Υλοποίηση, Σχέσεις ερωτικές - ισορροπία 2 Αρχών εντός μας, Ευγνωμοσύνη, Στρες και διαχείρηση κλπ.


AWAKEN YOUR BREATH – AWAKEN TO LIFE

Breathwork is the right, deep, therapeutic breath that balances, unblocks and heals the chakras (energy centers in the body). It is based on the Cyclical Breathing technique, which allows participants to access the subconscious negative thoughts they have about themselves and the world, thoughts that are often associated with a trauma. Through these breaths we reach the state of relaxation and inner peace. Helps with either physical, mental or emotional problems - imbalances.

Breathwork Seminar or session, offering you breathing practices to help you awaken your full life potential, energize your being and bring more joy and passion into your life.

Discover the huge impact proper breathing can have on your life.

Awaken Your Breath, Awaken to Life. Reduce stress and anxiety and improve your health and mental clarity simply by awakening your breathing. This course is for You if You want to improve your physical and mental well-being, bring a shift to your professional or private life, or if you simply want to boost your energy levels. The breathing practices and techniques introduced in this course are simple and can help you reduce stress, calm the mind and improve your performance.

If you are a therapist this course offers a great range of tools and resources to take your practice to the next level, improve vitality and deepen the connection to themselves and those you serve.

With the session, we do meditations too, like: Forgiveness and self-love, Trauma and healing, Abundance at all levels and Realization, Relationships - balance of 2 Principles within us, Gratitude, Stress and management, etc.