Χάρτης της ψυχής - ζωής

Είναι ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΖΩΗΣ ΜΑΣ. Μέσω του χάρτη μας αποκτούμε πρόσβαση και μπορούμε να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους (παιδιά, σύντροφος, γονείς). Μπορούμε να μεταμορφώσουμε, να μετουσιώσουμε τα ΠΛΗΝ σε ΣΥΝ, να δουλέψουμε με εμάς, με τον ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ και να δούμε πως μπορούμε να τον αυξήσουμε, τις ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ, την ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ, τα ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΑΣ, να μάθουμε ποια η ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας, τι φέρουμε μέσω του Νόμου αιτίας και αποτελέσματος (ΚΑΡΜΑ). Ένας υπέροχος τρόπος να συναντήσουμε την ψυχή μας και να την εξελίξουμε.

Επιπλέον μπορούμε να κάνουμε τον ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ για πρόγνωση, κατεύθυνση για κάθε χρονιά ξεχωριστά!

Χάρτης ψυχής - ζωής, πυξίδα ζωής! 

Μπορεί να γίνει πρόγνωση προσωπικής μας χρονιάς αλλά και πρόγνωση επιχείρησης επίσης.

Για προσωπικές συνεδρίες για ΧΑΡΤΗ ΨΥΧΗΣ, στείλτε μου προσωπικό μήνυμα.