Ανθοιάματα (Bach remedies Practitioner)

Κατόπιν προσωπικού ραντεβού δίδονται τα κατάλληλα ανθοιάματα, τα οποία βοηθούν το άτομο να θεραπεύσει οποιαδήποτε σύγκρουση σε οποιοδήποτε επίπεδο.

H θεραπεία με τα άνθη του Dr. Bach συνίσταται στη χρήση 38 διαφορετικών ουσιών που παρασκευάζονται όλες από αγριολούλουδα, θάμνους ή δέντρα, εκτός από μια η οποία είναι από νερό πηγής. Κάθε μια από αυτές τις ουσίες αντιστοιχεί σε κάποιο συναίσθημα, αντίδραση στα γεγονότα και τον τρόπο που ζούμε και σκεπτόμαστε. Βοηθούν να απελευθερώσουμε αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας για να αποκατασταθεί η αρμονία σε ψυχικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Η ασθένεια, κατά τον Dr. Bach, προέρχεται από τα λάθη μας και τον τρόπο που η ψυχή διαχωρίζεται από την Ολότητα και την ενότητα των πάντων και η καλλιέργεια της αγάπης μας χαρίζει την επίγνωση της ενότητας των πάντων, εκείνης της αλήθειας ότι ο καθένας από εμάς είναι κομάτι της μιας και μεγάλης δημιουργίας.

"Η ασθένεια είναι από τη φύση της αποτέλεσμα σύγκρουσης ανάμεσα στην ψυχή και στο συναίσθημα, και γι αυτό δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με πνευματικές και διανοητικές προσπάθειες."Dr Edward Bach.


BACH REMEDIES

The treatment of 38 flower remedies of Dr. Bach, are from wildflowers, shrubs or trees, except one that is from spring water. Each of these substances corresponds to an emotion, a reaction to events and the way we live and think. They help us eject negative personality traits to restore mental and emotional harmony.

Edward Bach was an English doctor, bacteriologist, homeopath and spiritual writer. He inspired the Bach flower remedies, a form of alternative medicine inspired by classical homeopathictraditions.

Dr Bach believed that illness was the result of a conflict between the purposes of the soul and the personality's actions and outlook. This internal war, according to Bach, leads to negative moods and to "energy blocking", thought to cause a lack of "harmony", thus leading to physical diseases.