Αποδείξεις - έρευνες - Homeopathic Research

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Το 1991, τρείς καθηγητές της ιατρικής από την Ολλανδία ,(κανένας από αυτούς ομοιοπαθητικός), έκαναν μια ανάλυση στις κλινικές μελέτες των τελευταίων 25 ετών, στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί ομοιοπαθητικά φάρμακα και δημοσίευσαν τα αποτελέσματα στο British Medical Journal.iii
Αυτή η μετα-ανάλυση κάλυπτε 107 ελεγχόμενες δοκιμές-μελέτες, από τις οποίες οι 81 έδειξαν ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι αποτελεσματικά, οι 24 έδειξαν ότι δεν είναι αποτελεσματικά και από τις 2 δεν εξαγόταν συμπέρασμα. Οι καθηγητές συμπέραναν, " Η ποσότητα των θετικών αποτελεσμάτων ήρθε σαν έκπληξη σ' εμάς". Ειδικά, διαπίστωσαν τα εξής:

* 13 απο τις 19 δοκιμές έδειξαν επιτυχή θεραπεία σε λοιμώξεις ανώτερου αναπνεύστικού,

* 6 από τις 7 δοκιμές έδειξαν θετικά αποτελέσματα στην θεραπεία άλλων λοιμώξεων,

* 6 απο τις 7 δοκιμές έδειξαν βελτίωση σε παθήσεις του πεπτικού συστήματος,

* 5 από τις 5 έδειξαν επιτυχή θεραπεία του εαρινού κατάρρου (αλλεργία της άνοιξης),

* 5 από τις 7 έδειξαν ταχύτερη ανάρρωση μετά από χειρουργική ενδοκοιλιακή επέμβαση,

* 4 από τις 6 προήγαγαν την θεραπεία ρευματολογικών παθήσεων,

* 18 από τις 20 έδειξαν όφελος στην αντιμετώπιση πόνου ή τραύματος,

* 8 από τις 10 έδειξαν θετικά αποτελέσματα στην ανακούφιση ψυχοδιανοητικών προβλημάτων, και

* 13 από τις 15 έδειξαν όφελος σε θεραπεία διαφόρων νοσημάτων.

Το να απορρίπτεις τα πάντα στο σύνολό τους, όπως πολύ τείνουν να κάνουν, σημαίνει ότι απορρίπτεις τις παρατηρήσεις μαζί με τις ερμηνείες, και τα τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία.

«Πιστεύω ότι αυτό που εμποδίζει κάποιον να δεχθεί τις αρχές της Ομοιοπαθητικής είναι η άγνοια. Αλλά η άγνοια είναι εγκληματική όταν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
Κανένας άνθρωπος όταν έρχεται σε επαφή με τα επιτεύγματα της Ομοιοπαθητικής, δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Δεν έχει άλλη επιλογή.»
Sir John Weir, (ιατρός της Βασίλισσας Μ. Βρετανίας Ελισάβετ Β) Απόσπασμα από: The Consumer's Guide to Homeopathy, Dana Ullman, Tarcher/Putnam, 1996.


STATISTICS OF HOMEOPATHY

Did you know that across the world, millions of people use homeopathy each year?

 • In the UK, 12% of the population (that's nearly 8 million people) already know that homeopathy works
 • Homeopathy is part of national health systems in the UK, Germany, France, Switzerland, India and Brazil
 • In India, 100 million people depend solely on homeopath for their medical care
 • In France, 56% of the population use homeopathy
 • 100 million EU citizens use over-the counter or prescribed homeopathic medicines
 • Over 200 million people around the world use homeopathy

That means homeopathy works for over 200 million people each year!

Why do over 200 million people choose to use homeopathy as their treatment option each year?

There are lots of reasons, and here are a few examples:

 • Homeopathy is a natural, safe, gentle system of medicine which works
 • Homeopathic medicines are prescribe according to the specific, individual needs of each patient
 • Homeopathic medicines are safe, non-toxic, and rarely produce unwanted effects
 • Homeopathy can be used by everyone, including babies, children, adults, the elderly, and women during pregnancy - and even animals, too
 • Homeopathy can be used alongside conventional medicine and other treatments.

PROVING - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΩΦΩΣΗΣ (follow up) ΑΠΟ ΤΟΝ Jeremy Sherr April 29th 2016 

Παιδιά με κώφωση, τα οποία έκαναν λήψη κινίνης στο παρελθόν, έλαβαν μέρος σε μια έρευνα παίρνοντας ομοιοπαθητικά σκευάσματα. Η επικεφαλής της έρευνας και ο Jeremy Sherr (Homeopath), αξιολόγησαν τα αποτελέσματα. Οι αλλαγές ήταν σημαντικές, από 10%-30%, τα παιδιά είχαν βελτίωση μόλις μετά από 4 μήνες ομοιοπαθητικής θεραπείας. 

"Today was one of the most exciting days in my entire homeopathic career.

We were taking follow up cases of the deaf kids we had seen 4 months earlier. Most of them suffering the horrible side effects of quinine based drugs. We already knew there was clinical improvement in 45% of the cases, but now was time for the real test, the audiometer. Could homeopathy show its magic in 'scientific numbers'? So many times our research has disappointed on measurements. We waited all morning for the audio technician. When she finally arrived there were only 13 kids still there (we will see the rest next week).

I was holding my breath when the tests began. Each frequency is tested separately: 250MHz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz and 8000 Hz. We were craning over her shoulder to see the results.. And one by one there it was on paper- improvement all around. Not huge amounts, but definite and significant improvements: 5%, 10%, 20% or even 30% on various frequencies.
In some cases the low range (thunder, trains etc) fell, but the mid-range (human voice) was stronger. Out of the 13 kids only two had no response.

We were beaming and nearly dancing up and down.

THE AUDIO TECHNICIAN SAID SHE HAD NEVER SEEN CHANGES LIKE THIS BEFORE.

It was so good to see homeopathy work on hard fact numbers, unfolding before our ears and eyes. I can't describe how happy this made me, both for the kids that have lived their life in silence and for the homeopathic proof.

Thanks to the Swedish Association of Scientific Homeopathy and Lynda Lillywhite in Colorado for supporting this research. Final results due in August.

Jeremy Sherr Homeopath


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΣΘΜΑ

Έρευνα για άσθμα σε παιδιά έδειξε ότι, μετά το εξατομικευμένο ομοιοπαθητικό φάρμακο οι κρίσεις μειώθηκαν και η έκβαση της θεραπείας ήταν θετική. 

Egyptian Study: Homeopathy for Childhood Asthma
Child with asthma

A recent observational study assessed the homeopathic treatment of 30 children with asthma.

Each child received an individualised homeopathic remedy according to his or her unique symptoms rather than all receiving the same remedy for the disease name.

Conventional treatment was continued throughout the study for all, as needed.

The children were assessed for frequency of attacks, use of medication, night-waking and spirometry readings at the beginning of treatment and at each follow-up appointment.

The study concluded at 6 months and the data was then analysed.

The results showed that homeopathic medicines prescribed by experienced homeopathic practitioners improved the severity of asthma in the children.

On the strength of these findings it was recommended that further controlled studies be done.

More Information: Individualized homeopathy in a group of Egyptian asthmatic children.

Κυτταροτοξικές επιδράσεις των υπερ-αραιωμένων φαρμάκων σε κύτταρα καρκίνου του μαστού

Η χρήση εξαιρετικά αραιωμένων φυσικών προϊόντων στη διαχείριση ασθενειών και θεραπεία καρκίνου έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και αντιπαράθεση. Διεξήγαμε μια μελέτη in vitro για να διαπιστώσουμε εάν τα προϊόντα που συνταγογραφούνται από μια κλινική στην Ινδία έχουν κάποια επίδραση στις κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού. Μελετήθηκαν τέσσερις εξαιρετικά αραιωμένες θεραπείες (Carcinosinum, Phytolacca, Conium, Thuja) έναντι δύο κυτταρικών γραμμών ανθρώπινου αδενοκαρκινώματος μαστού (MCF-7 και MDA-MB-231) και κυτταρικής σειράς που προέρχεται από αθανατοποιημένα ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα μαστού (HMLE).

Τα φάρμακα άσκησαν προτιμησιακές κυτταροτοξικές επιδράσεις έναντι των δύο κυτταρικών σειρών καρκίνου του μαστού προκαλώντας καθυστέρηση / διακοπή κυτταρικού κύκλου και απόπτωση. Αυτές οι επιδράσεις συνοδεύονταν από αλλοιωμένη έκφραση των ρυθμιστικών πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ρύθμισης της φωσφορυλιωμένης Rb και της προς τα πάνω ρύθμισης του αναστολέα CDK ρ27, οι οποίες ήταν πιθανώς υπεύθυνες για την καθυστέρηση / διακοπή του κυτταρικού κύκλου καθώς και την επαγωγή του αποπτωτικού καταρράκτη που εκδηλώθηκε στην Την ενεργοποίηση της κασπάσης 7 και τη διάσπαση της PARP στα επεξεργασμένα κύτταρα. Τα ευρήματα αποδεικνύουν τη βιολογική δραστικότητα αυτών των φυσικών προϊόντων όταν παρουσιάζονται σε υπερ-αραιωμένες δόσεις.

πό τον Ομοιοπαθητικό Γιώργο Βυθούλκα (απόσπασμα) 

"..Το σώμα έχει τη δυνατότητα να αντιδρά σε στρεσογόνους παράγοντες του περιβάλλοντος, η οποία θα πρέπει μάλλον να ενισχυθεί παρά να κατασταλεί, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η φλεγμονή με φυσικό τρόπο, χωρίς να την ωθήσει σε βαθύτερα επίπεδα. Αυτή η συνολική διαδικασία αντίδρασης του σώματος που παράγει οξεία φλεγμονή με υψηλό πυρετό είναι το «αποτέλεσμα εκατομμυρίων βιοχημικών αντιδράσεων», έχοντας στόχο να επανεγκαταστήσει τη χαμένη ισορροπία, την ομοιόσταση. Αν αυτή η διαδικασία διακοπεί και εξαναγκαστεί να εξαφανιστεί με την άσκηση βίαιης χημικής δύναμης, και δεν μπορέσει να φτάσει στην κορύφωση της θεραπευτικής αποστολής της, που θα επέφερε κατά προσέγγιση την ομοιόσταση, το σώμα είναι υποχρεωμένο να επανακαθορίσει την άμυνά του, και το ανοσοποιητικό σύστημα αποφασίζει να λάβει μια βαθύτερη γραμμή άμυνας, εσωτερικοποιώντας τη φλεγμονώδη διαδικασία. Αυτό είναι το αρχικό σημείο μιας χρόνιας ασθένειας. Μπορεί να είναι μια νόσος του κολλαγόνου, ερυθηματώδης λύκος, ψωρίασις, σκλήρυνση κατά πλάκας, νευρομυϊκές νόσοι, ψυχιατρικές νόσοι, αυτισμός κ.λπ.. Η σημαντική διαφορά είναι ότι αυτήν τη φορά το ανοσοποιητικό σύστημα δεν έχει τη δύναμη για να σηκώσει ξανά υψηλό πυρετό με στόχο να επιτύχει την θεραπεία. Αν υπήρχε καλύτερο σύστημα θεραπείας των οξέων ασθενειών με ηπιότερα μέσα, τότε το ανοσοποιητικό σύστημα δεν θα χρειαζόταν να συμβιβαστεί και να δεχθεί τη διαταραχή σε βαθύτερο επίπεδο. Η καταστολή του πυρετού σε εγκυμονούσες ή σε μικρά παιδιά μπορεί να προκαλέσει την έναρξη αυτισμού. Τα αυτιστικά παιδιά σπανίως κάνουν πυρετό, ενώ είχαν πυρετούς, πριν γίνουν αυτιστικά. Για παράδειγμα, πολλά από αυτά είχαν υποτροπιάζουσες μέσες ωτίτιδες με υψηλό πυρετό, που κατεστάλησαν με αντιβιοτικά ή με ισχυρά αντιπυρετικά. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι αν αυτά τα παιδιά αναπτύξουν πυρετό, η αυτιστική κατάσταση βελτιώνεται .
Με την ορθή θεραπεία, οι πυρετοί θα επιστρέψουν, ενώ η αυτιστική συμπεριφορά βελτιώνεται δραματικά. Ασθένειες των μοντέρνων κοινωνιών μας προσβάλλουν όλο και περισσότερο το περιφερικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Με δεδομένο το γεγονός ότι το πιο σημαντικό όργανο είναι ο εγκέφαλος, αν εξακολουθήσουμε να σπρώχνουμε την ασθένεια στο κέντρο του σώματος, θα γίνουμε σύντομα μάρτυρες μιας τρομερής αύξησης σε ψυχωσικές ασθένειες. Ιάπωνες ερευνητές βρήκαν ότι μπορούν να θεραπεύσουν τον καρκίνο προκαλώντας πυρετό, μέσω διάφορων αντιγόνων που προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας και έχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Εισήγαγαν πυρετογόνους παράγοντες μέσα στο σώμα, το σώμα αντέδρασε και είδαν υποχώρηση του καρκίνου . Το ίδιο παρατηρήθηκε σε παιδιά που πάσχουν από αυτισμό. Η Ομοιοπαθητική είναι ικανή να επαναφέρει το ανοσοποιητικό σύστημα στην αρχική του δύναμη. 

(Απόσπασμα από άρθρο του Γ. Βυθούλκα).

ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

To σύνδρομο της ημικρανίας αποτελεί ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα ιατρικά νοσήματα και ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πιο συχνά αίτια της συστηματικής απώλειας εργατο - ωρών στον παραγωγικό πληθυσμό. Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 8-9% του πληθυσμού θα παρουσιάσουν έστω και μία φορά στη ζωή τους ημικρανία, ενώ τα τελευταία χρόνια όλο και νεώτεροι ασθένεις παρουσιάζονται στα κέντρα κεφαλαλγίας πάσχοντας από το σύνδρομο αυτό.

Μπορεί η Ομοιοπαθητική Ιατρική να βοηθήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από βαριές ημικρανίες;

Αυτό το ερώτημα επιχειρήσαμε να απαντήσουμε με ιατρική μελέτη που έλαβε χώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και συγκεκριμένα στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Κεφαλαλγίας της Νευρολογικής Κλινικής. Υπό την επίβλεψη της Διευθύντριας της Κλινικής, κυρίας Κλημεντίνης Καραγεωργίου και με την συνεργασία του γράφοντος υπεύθυνου ιατρικής έρευνας της Δ.Α.Κ.Ο., παρέχεται εδώ και δύο χρόνια σε εβδομαδιαία βάση, η δυνατότητα στους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ημικρανίες, να ακολουθήσουν Ομοιοπαθητική θεραπεία. Παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε τα θεραπευτικά αποτελέσματα της Ομοιοπαθητικής θεραπείας στους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια σύνδρομα ημικρανίας, με τους ίδιους επιστημονικούς τρόπους που γίνεται παγκοσμίος και με αντίστοιχες γνωστές φαρμακευτικές φαρμακευτικές αγωγές.

Τα αποτελέσματα αυτής της διετούς παρουσίας της Ομοιοπαθητικής στο Ιατρείο Κεφαλαλγίας ήταν λίαν θετικά και παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κεφαλαλγίας που έλαβε χώρα στην Ισπανία τον τρέχοντα μήνα. Η σοβαρότητα και η συχνότητα των κρίσεων ημικρανίας των ασθενών που έλαβαν Ομοιοπαθητική αγωγή, μειώθηκε σε πολύ υψηλό ποσοστό (74 και 81 τοις εκατό αντιστοίχως) σύμφωνα με τα έγκυρα ιατρικά τεστ ελέγχου των παραμέτρων αυτών. Μάλιστα απαιτήθηκε και επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε τα θετικά αποτελέσματα να επανελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν μετά από ένα έτος από τη σταθεροποίηση της βελτίωσης των ασθενών.

Παρά το υψηλό ποσοστό βελτίωσης των ασθενών με ημικρανία, η Ομοιοπαθητική Ιατρική δεν μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση ασθενούς. Τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι πλήρους ίασης, αφορούν τους ασθενείς με ημικρανία, ακόμα και σοβαρή, που ξεκινούν όμως ενωρίς μία τέτοια αγωγή, πριν τη συστηματική παρέμβαση άλλων ισχυρών φαρμακευτικών ουσιών. Από τη στατιστική ανάλυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων, αποδείχτηκε ότι η συμβολή της Ομοιοπαθητικής θεραπείας στους ασθενείς με βαριές ημικρανίες, είναι σημαντική τόσο στη συχνότητα όσο και στη βαρύτητα των κρίσεων. Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των ασθενών οι δείκτες που αφορούν τη ψυχολογική διάθεση αυτών, αυξάνονταν σταδιακά παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.

Πέραν όμως της στατιστικής απόδειξης, όπως βεβαίως η Ιατρική επιστήμη το απαιτεί, οφείλουμε να πούμε ότι πίσω από τα στατιστικά νούμερα υπάρχει πάντα ο ανθρώπινος πόνος, το «υποφέρειν», το οποίο ταχτήκαμε να θεραπεύουμε ή να ανακουφίζουμε. Πράγματι μέσω της Ομοιοπαθητικής αγωγής υπήρξαν ασθενείς που διέκοψαν όλα τα αναλγητικά φάρμακα, θεραπεύτηκαν εντελώς, ενώ στον επανέλεγχο μετά από ένα χρόνο συνέχιζαν να είναι τελείως καλά. Οι ασθενείς αυτοί είχαν δύο κοινά χαρακτηριστικά: Πρώτον τα συμπτώματα τους επέμεναν να είναι τα ίδια όπως στην πρώτη εμφάνιση της ημικρανίας τους, πριν πολλά χρόνια, άρα δεν είχαν πάρει συστηματική φαρμακευτική αγωγή και δεύτερον εμφάνισαν σημαντική έξαρση για λίγο διάστημα μετά την έναρξη της Ομοιοπαθητικής αγωγής, γεγονός που θεωρείται καλός προγνωστικός δείκτης για τη θεραπεία αυτή. Επίσης οι νέοι σε ηλικία ασθενείς, παρουσίασαν στατιστικά πολύ καλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση στην Ομοιοπαθητική θεραπεία, ακόμα και εάν έπασχαν από βαρύτατη ημικρανία.

Αυτή η προσπάθεια ήταν η πρώτη επίσημη προσπάθεια Ιατρικής μελέτης για την Ομοιοπαθητική θεραπεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο και θεωρείται εξαιρετικά επιτυχής. Όσον αφορά στο μέλλον της έρευνας στην Ομοιοπαθητική Ιατρική, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα ιατρικών μελετών για την Ομοιοπαθητική σε Δημόσια Νοσηλευτικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να πιστοποιούνται απόλυτα επιστημονικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Η επιστημονική αρτιότητα και διορατικότητα της Διευθύντριας του Νευρολογικού τμήματος του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», κυρίας Καραγεωργίου, εύχομαι να αποτελέσει παράδειγμα npos μίμηση και για άλλους διευθυντές τμημάτων Δημοσίων Νοσοκομείων. Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υιοθέτησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ομοιοπαθητικής για ιατρούς και οδοντιάτρους, ωθώντας με ένα ισχυρό θεσμικό βήμα την έρευνα και την εκπαίδευση της Ομοιοπαθητικής προς τη σωστή κατεύθυνση.