Ομοιοπαθητική (session)

Προσωπικά ραντεβού  και έναρξη θεραπείας ή follow up (παρακολούθηση θεραπείας) με Ομοιοπαθητική. 

Με τη λήψη του ιστορικού, δίδεται το όμοιο φάρμακο που καλύπτει ΟΛΗ την εικόνα του ατόμου - ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα (ψυχονοητικό, συναισθηματικό, σωματικό). 

Η Ομοιοπαθητική, θεραπεύει ήπια, ευγενικά και βαθειά τον άνθρωπο που κατανοεί, μαθαίνει και προχωρά στο μονοπάτι της αυτοαπελευθέρωσης, έχοντας σύμαχο την βαθειά κατανόηση της ψυχής. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα προέρχονται από το φυτικό βασίλειο κυρίως, και το μικρότερο ποσοστό από το ορυκτό και το ζωικό βασίλειο (όμοιο από μέλισσα για τσίμπημα από μέλισσα για παράδειγμα).

Μην ξεχνούμε, πως ο πρωταρχικός Νόμος της βασίζεται σε αυτό που έλεγε, υποστήριζε και θεράπευε ο Ιπποκράτης: "Τα όμοια των ομοίων εισίν ιάματα", ''the like cure the like''.

Παράλληλα με την ομοιοπαθητική θεραπεία, ξεκινά το ταξίδι της γνώσης του εαυτού, ούτως ώστε να γίνει βαθειά κατανοητό πως όλα είναι δίκαια και όλα είναι μαθήματα και ο τρόπος να φτάσουμε στην Α-λήθεια. 

''Υγεία σημαίνει να είναι ο άνθρωπος ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και να εκπληρώνει το σκοπό της ζωής.
Τώρα μπόρεσα να εκτιμήσω τη διόραση του Hahnemann ότι ο άνθρωπος, όπως όλα τα δημιουργήματα, είναι ένα όργανο του πνεύματος και γι’ αυτόν καθορίζεται ένας ειδικός σκοπός. («Όργανον» παρ.9).
Η νόσος έρχεται στην πορεία του οργανισμού για να εκπληρώσει αυτό τον σκοπό, μη επιτρέποντας στον άνθρωπο να αντιδρά 
σύμφωνα με το παρόν. Η νόσος είναι ψευδαίσθηση η οποία αποτελεί εμπόδιο στην οπτική μας για την Αλήθεια.''

R. Sankaran

WHAT IS HOMEOPATHY – HOW DOES IT WORK

Homeopathy is a holistic COMPLETE method which is very effective and you can see the results very soon. It is suitable for children, adults, pregnant or breastfeeding women.

Homeopathy improves all levels of health. The immune system gets stronger and the person feels better in every level (body, soul, mind), and treat acute or chronic conditions. 

  • What are the homeopathic remedies and where does their therapeutic effect lie?

Homeopathic remedies are natural remedies and come from minerals, plants and animals. They are produced in a natural way, so, they are very different from chemical medicines. The homeopathic remedy works in harmony with the whole defense system, without violating it or changing its original structure in any way.

Τhey have been approved by NATIONAL ORGANISATION FOR MEDICINES since 1994.