ΜΕΡΚΑΜΠΑ - ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

To Merkabah αποτελεί τα θεμέλια όλης της Δημιουργίας, είναι η πρωτoγενής ουσία όλης της Δημιουργίας. Η γνώση του οδηγεί σε απεριόριστη δύναμη και με την πρακτική του εισέρχεται κανείς στην δημιουργική δύναμη Όλων Όσων Είναι. Το μυαλό ενεργοποιείται από αυτή τη δημιουργική δύναμη, και ότι υπάρχει μέσα σε αυτό οδηγείται σε εξωτερίκευση στον φυσικό κόσμο. 

Η ιερή γεωμετρία περιέχει τα ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ όπου υπάρχουν όλα στο ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Όταν ενεργοποιείται αυτή η ενέργεια εντός μας, ενεργοποιείται η θεϊκή ουσία μας και Ενθυμόμαστε την θεϊκή καταγωγή και την ουράνια πατρίδα μας. Το Μέρκαμπα είναι μύηση και Ενθύμηση μαζί. Ένα υπέροχο ταξίδι εντός που εκδηλώνεται και εκτός απλά και αρμονικά και βλέπουμε να αλλάζει η ζωή μας προς το καλύτερο χωρίς να κάνουμε κάτι. Απλότητα!