Κακώσεις αυχένα - Σπονδυλικής στήλης - Neck & Spine injuries

Διάγνωση και θεραπεία για οποιαδήποτε κάκωση στην αυχενική, θωρακική και οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, καθώς και του νωτιαίου μυελού.

Diagnosis and treatment for any injury to the cervical, thoracic and lumbar spine, as well as the spinal cord.